Nuorisoteatteri H-Moilaset etsimässä meitä kaikkia koskettavia teemoja

Suomen Nuorisoseurojen lappilaisen Teatteri SÄIJEN oma Nuorisoteatteri H-Moilaset valmistaa esityksen Peer Gyntistä, joka kertoo tarinan haavoittuvuudesta, pelosta ottaa rakkautta vastaan ja antaa sitä takaisin. Esityksessä on syvällinen ja kipeä teema. Ryhmä kiinnostui Henrik Ibsenin kirjoittaman Peer Gynt – näytelmän päähenkilön mielikuvituksellisista seikkailuista ja siitä kuinka hukassa ihminen voikaan itsensä kanssa olla.

”Peer Gyntiä voisi jopa inhota, mutta kaikella on
kuitenkin syy”, kertoo ryhmän ohjaaja Merja Mettiäinen, ja jatkaa ”Peer Gynt
haluaa olla jotakin ihmisten edessä ja kaikella ulkoisella tekemisellään hän
yrittää peittää omaa haavaansa.”

Anni Pehkonen on tuore H-Moilasten jäsen. Hän
nauttii teatterin tekemisestä: ”Treeneissä on vapauttavaa ja treenien aikana ei
ajattele muuta. ” Pehkonen odottaa aina jo seuraavia treenejä. Kuluneen syksyn
produktio-opinnot aloitettiin ryhmäytymällä ja yhteisten tavoitteiden
asettamisella. Jotta Peer Gyntin tarinasta on saatu luotua mahdollisimman
kokonaisvaltainen kuva, syksyn aikana nuoret ovat tutustuneet huolella
käsikirjoitukseen, sisäistäneet, analysoineet sekä reflektoineet tekstiä. Peer
Gyntin tarinaa on yhdessä kirjoitettu auki pala palalta ja siitä on pyritty
tekemään ryhmän osallistujien näköinen.

Ryhmässä työskentelyn lisäksi produktio-opinnot
tuovat ryhmän jäsenille repullisen oppia käsikirjoituksen analysoinnista,
tekstin sisäistämisestä ja ymmärtämisestä. ”Nuoret oppivat löytämään esityksen
valmistamisesta syvällisiä teemoja, jotka koskettavat heitä, meitä kaikkia
ihmisenä. He oppivat kertomaan tarinaa ja luomaan omista lähtökohdistaan
suhdetta tarinan teemoihin, ja näin ymmärtämään itseään ihmisenä paremmin:
ihmisenä kasvu ja omien oivallusten jakaminen tarinan muodossa muille, on
tavoitteena.” kuvaa Mettiäinen. Pehkosella on tarinassa useita rooleja.
”Ohjaaja keräsi meiltä roolitoiveita ja ehdotti rooleja, sitä kautta roolit
jaettiin”, Pehkonen kertoo. Valmisteluun liittyy tärkeänä osana omien
roolihahmojen luominen ja niiden ominaisuuksien ja ajatusmaailman
sisäistäminen.

Produktio-opinnot jatkuvat tammikuussa ja
näytelmää työstetään viikoittaisten harjoitusten lisäksi myös viikonloppuopinnoin.
Kevään viikonloput tulevat tarpeen. Joka viikonlopulle asetetaan tavoitteeksi
saada tiettyjä kohtauksia eteenpäin. Uutena harrastajana Pehkosta hieman
mietityttää kuinka produktio etenee ja saadaanko näytelmä valmiiksi sille
asetetussa aikataulussa. Hän on toiveikas siitä, että kaikki ryhmäläiset
pystyvät sitoutumaan tähän hienoon projektiin. Mettiäisen mukaan H-Moilaset on
ryhmä aktiivisia nuori, jotka ovat mukana useammassa produktiossa. Osalla
nuorista on tulevana keväällä koeviikkojen lisäksi, ylioppilaskirjoitukset ja
pääsykokeet, joten yhteisen treeniajan löytäminen vaatii välillä aikamoista
organisointia.

Peer Gynt -prosessi huipentuu keväällä 2020
valmiiseen esitykseen. Mettiäinen kuvaa Peer Gyntin tarinaa hyvin
ajankohtaiseksi: ”Se ei ole sidottu mihinkään aikakauteen, vaan se on fantasia.
Näytelmällä kuvataan ihmisen tarinaa ajattomuudessa.”

Produktio-opintoja on tuotettu Kansalaisfoorumin
tuella.